Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 17:18

«Σόδομα & Γόμμορα: η ιστορία της Ακολασίας δια μέσου των αιώνων και του κόσμου» Συγγραφέας: Pietro Fabiani

Written by
210
«Σόδομα & Γόμμορα: η ιστορία της Ακολασίας δια μέσου των αιώνων και του κόσμου» Συγγραφέας: Pietro Fabiani

Εκδόσεις «Λούπινα»,

Διακίνηση: «Εκάτη», 3ης Σεπτεμβρίου 91 Αθήνα, 10434

Τηλ.: 210-8837343, 210-8665456

http://ekati.gr/ 

Τίτλος: «Σόδομα & Γόμμορα: η ιστορία της Ακολασίας δια μέσου των αιώνων και του κόσμου»

Συγγραφέας:                             Pietro Fabiani (Πέτρος Φαμπιάνι, Ιππότης,Καθηγητής)

Μετάφραση:                             Εκ του ιταλικού, χ. μ.

Γλώσσα πρωτοτύπου:              Ιταλική

Έτος 1ης  Έκδοσης:                   1924

Έτος 1ης  Έκδοσης Λούπινα      2018

Διαστάσεις:                              12 x 17

Αριθμός Σελίδων:                   192 (εκατόν ενενήντα δύο).

Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.):                           12,00 €

Κατηγορία:      δοκίμιο

ISBN: 978-960-87397-2-7 

«...Ὑπάρχουν ἀποσπάσματα, πραγματικῶς ἐκπλήσσοντα, ἀξιούμενα πάσης δυνατῆς προσοχῆς καὶ καλοῦντα τὸν ἐνθουσιασμόν μου διὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ βιβλίου μου, ὅπερ ἐμπιστεύομαι εἰς τὴν καλὴν διάθεσιν τῶν κριτικῶν καὶ τοῦ διανοουμένου κοινοῦ, τοῦ ἐστερημένου ἐπιπλάστου σεμνοτυφίας.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι χάριν τῆς μεγίστης σημασίας τοῦ θέματος, τὸ βιβλίον αὐτὸν θὰ τύχη θερμῆς ὑποδοχῆς.

Συνηθισμένος καθὼς εἶμαι νὰ σπουδάζω τὰς ὀρέξεις τοῦ κοινοῦ, ἔχω ἀπόλυτον πεποίθησιν ὅτι δὲν θ’ ἀπατηθῶ ὡς πρὸς τὴν πλήρη καὶ ἀπόλυτον ἐπιτυχίαν τοῦ ἔργου μου τούτου...» 

Ιππότης Καθηγητής Πέτρος Φαμπιάνι

 

Read 210 times

Latest from apostaktirio team