Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 09:47

«Ταξιδεύοντας στην εποχή του ανθρώπου. Η ζωή στην Ανθρωπόκαινο” του Ζαχαρία Σκούρα, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Written by
245
«Ταξιδεύοντας στην εποχή του ανθρώπου. Η ζωή στην Ανθρωπόκαινο” του Ζαχαρία Σκούρα, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Κυκλοφόρησε από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ το νέο βιβλίο του Ζαχαρία Σκούρα, µε τίτλο: «Ταξιδεύοντας στην εποχή του ανθρώπου. Η ζωή στην Ανθρωπόκαινο”. 

 Όπως αναφέρει στο εισαγωγικό σηµείωµα µε τίτλο “Ερωτήµατα και Προσδοκίες” ο συγγραφέας: «Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε δισεκατοµµύρια χρόνια πριν και συνεχίζεται. Συνεχίζεται στην εποχή του ανθρώπου, την Ανθρωπόκαινο Εποχή, όπως θέλει να την ονοµάσει, θέτοντας τον εαυτό του πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον πλανήτη και στη ζωή, θεωρώντας τον ως τον σπουδαιότερο γεωλογικό παράγοντα των τελευταίων Γεωλογικών Αιώνων.

 Θα ταξιδέψουµε χρόνια πίσω, πιο µπροστά από τότε που πρωτοεµφανίσθηκε ο άνθρωπος στη Γη και µετά την εµφάνισή του και την κυριαρχία του. Θα αναλύσουµε αποτυπώµατα και αντιλήψεις παλαιών και σύγχρονων πολιτισµών, έχοντας ως γνώµονα τις φιλοσοφικές, επιστηµονικές, τεχνολογικές και πολιτικές αναζητήσεις καθώς και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία του τότε και του σήµερα. Ζητούµενο είναι να δώσουµε απαντήσεις σε µικρά ή µεγάλα ερωτήµατα που αφορούν τη δυναµική του πλανήτη, τη ζωή και τα φαινόµενά της, όπως:

 Πού και πώς αποτυπώνεται το πέρασµα του χρόνου στο Σύµπαν, στη Γη, στη Ζωή; Γιατί η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη; Είναι τα πάντα δηµιουργήµατα ενός υπέρτατου Θεού, ή η τύχη “παίζει ζάρια”; Είµαστε δέσµιοι των γονιδίων και της κληρονοµικότητας; Είναι ο καθένας µας µοναδικός; Ποιοί παράγοντες διαµορφώνουν την ιδιαιτερότητά µας; Τί είναι η “οριζόντια κληρονοµικότητα”; Πού και πόσο διαφέρουµε από τον χιµπατζή; Μπορούµε να ξαναγίνουµε νέοι; Τί στιγµατίζει ο “κοινωνικός δαρβινισµός”; Μπορεί να συνδυασθεί η Βίβλος µε τους Γεωλογικούς Αιώνες και την Εξέλιξη της Ζωής; Τί ρόλο παίζει το περιβάλλον, στενό ή ευρύ, στη διαµόρφωση και την εκδήλωση της ζωής; Είναι οι φυσικοί πόροι ατελείωτοι; Τί είναι η κλιµατική αλλαγή; Τί είναι ο Κόκκινος Κατάλογος; Μπορεί ο λύκος να γίνει συνεργάτης του ανθρώπου; Είναι ο άνθρωπος “γεωλογικός παράγοντας”; Τί είναι η “Ανθρωπόκαινος Εποχή”; Μπορούµε να διαµορφώσουµε το µέλλον µας; Είναι κάποια από τα ερωτήµατα που περιµένουν απαντήσεις µέσα από τις σελίδες του βιβλίου”. 

Ο Ζαχαρίας Σκούρας είναι πτυχιούχος και διδάκτορας του τµήµατος Βιολογίας του ΑΠΘ. Μετεκπαιδεύθηκε και εργάστηκε σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια της Ευρώπης. Είναι µέλος διάφορων επιστηµονικών εταιρειών και κριτής επιστηµονικών άρθρων και βιβλίων. Είναι συγγραφέας πολλών επιστηµονικών εργασιών, ανακοινώσεων και βιβλίων, καθώς και εκλαϊκευµένων άρθρων στον ηµερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο, σε θέµατα που αφορούν την γενετική, την βιοτεχνολογία, την βιοηθική, τη φιλοσοφία, την κοινωνία, την εξέλιξη. ∆ιδάσκει προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα στο Πανεπιστήµιο. Πολλοί προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες ολοκλήρωσαν κοντά του την εργασία τους. Έδωσε οµιλίες και συµµετείχε σε εκποµπές λόγου στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Συµµετέχει στα Ανοικτά Πανεπιστήµια των ∆ήµων Θεσσαλονίκης και Καλαµαριάς, όπου οργάνωσε ενότητες και έδωσε διαλέξεις. Συµµετέχει σε ανοικτές συζητήσεις και διαλόγους προσπαθώντας να συνδυάσει την επιστηµονική λογική, το φιλοσοφικό στοχασµό και την καθηµερινότητα. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος του Τµήµατος Βιολογίας του ΑΠΘ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστηµόνων, Aντιπρόεδρος του ∆Σ του Κέντρου ∆ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. Είναι καθηγητής Γενετικής και Γενικός Γραµµατέας του ∆ιεπιστηµονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του ΑΠΘ.

Read 245 times

Latest from apostaktirio team