Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 16:47

Έτοιμοι για το δημοτικό σχολείο! Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Αρμενιάκου , Ευθυμία Ανδριώτη

Written by
68
Έτοιμοι για το δημοτικό σχολείο! Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Αρμενιάκου , Ευθυμία Ανδριώτη

Έτοιμοι για το δημοτικό σχολείο! Συγγραφέας: Κωνσταντίνα Αρμενιάκου , Ευθυμία Ανδριώτη 

Τι πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί όταν ολοκληρώνει τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο;
Το βιβλίο αυτό περιλαµβάνει δραστηριότητες, µε τη µορφή φύλλων εργασίας, χάρη στις οποίες ελέγχεται η κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για την οµαλή µετάβαση του παιδιού στο δηµοτικό. 

Περιγραφή βιβλίου 

Φύλλα δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας
• Σύµφωνα µε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος για την προσχολική εκπαίδευση
• Με σεβασµό στον προσωπικό ρυθµό ανάπτυξης κάθε παιδιού


Συγκεκριµένα, οι προτεινόµενες δραστηριότητες αφορούν:
• τη νοητική
• την προφορική
• την αναγνωστική
• τη σωµατική
• την κοινωνική και συναισθηµατική ετοιµότητα.

 

Read 68 times

Latest from apostaktirio team