Τρίτη, 05 Ιανουαρίου 2021 09:56

Θρησκεία και Πανδημία στην Ελληνική Κοινωνία - Η ελλαδική Εκκλησία και ο Covid-19

Written by
93
Θρησκεία και Πανδημία στην Ελληνική Κοινωνία - Η ελλαδική Εκκλησία και ο Covid-19

Θρησκεία και Πανδημία στην Ελληνική Κοινωνία

του Αλέξανδρου Σακελλαρίου

Οι Εκδόσεις iWrite, η σειρά βιβλίων Lux Orbis και ο συγγραφέας Αλέξανδρος Σακελλαρίου παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα και άκρως επίκαιρη μελέτη για τη συνολική στάση της Ελλαδικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19. Το βιβλίο θέτει καίρια ερωτήµατα σχετικά µε τη µετέωρη εκκοσµίκευση στη χώρα μας, τον θρησκευτικό λαϊκισμό και τις στενές σχέσεις μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

Στο παρόν βιβλίο επιχειρείται η σύνθεση ενός κριτικού κοινωνιολογικού δοκιµίου, το οποίο δοµείται επί τριών κεντρικών αξόνων: των σχέσεων εξουσίας, της εκκοσµίκευσης και του θρησκευτικού λαϊκισµού. Ειδικότερα, διερευνά ζητήµατα όπως οι σχέσεις επιστήµης και θρησκείας, πολιτικής και θρησκείας, Κράτους και Εκκλησίας, η εκκοσµίκευση, οι θεωρίες συνωµοσίας και η στάση της κοινωνίας, ζητήµατα που δεν είναι καινοφανή, αλλά επιτάθηκαν από την πανδηµία του κορωνοϊού, η οποία έδρασε ως µεγεθυντικός φακός. Αν και αρκούντως κριτικό και αιχµηρό, δεν έχει ως στόχο να «πολεµήσει» την Εκκλησία και πολύ περισσότερο να στραφεί ενάντια στους πιστούς και τη θρησκεία ως κοινωνικό φαινόµενο. Η θρησκεία και η Εκκλησία αποτελούν µέρος της δηµόσιας σφαίρας και ο διάλογος για τον ρόλο που διαδραµάτισαν κατά την πανδηµία είναι επιβεβληµένος, ιδίως σε µια κοινωνία, όπως η ελληνική, που δεν δέχτηκε τη θετική επίδραση των ιδεών του Διαφωτισµού και στην οποία, αρκετά συχνά, η επιστήµη αντιµετωπίζεται ως θεραπαινίδα της θρησκείας.

Το ευσύνοπτο και περιεκτικό βιβλίο του Αλέξανδρου Σακελλαρίου αναζητά τις σχέσεις εξουσίας, τις στάσεις και εντάσεις που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού. Θέτει κυρίως το κρίσιµο ερώτηµα σχετικά µε τη µετέωρη εκκοσµίκευση της κοινωνίας µας, τα ιδεολογικά και πολιτικά αδιέξοδα που αναδύθηκαν, συχνά στα όρια του φαιδρού, µε αφορµή την πανδηµία.

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης,

Καθηγητής δικαίου των δικαιωµάτων του ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Κοσµήτορας της Σχολής Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών.

Το βιβλίο του Αλέξανδρου Σακελλαρίου αποτελεί µια ενδιαφέρουσα, θεωρητικά θεµελιωµένη και εµπειρικά τεκµηριωµένη ανάλυση των σχέσεων εξουσίας, των αντιλήψεων και των διαφωνιών που αναπτύχθηκαν στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδηµίας του κορωνοϊού ως προς τον ρόλο της θρησκείας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ακολουθώντας τους κανόνες µιας κοινωνιολογικής προσέγγισης του θέµατος, θέτει καίρια ερωτήµατα σχετικά µε τη µετέωρη εκκοσµίκευση αλλά και τα ιδεολογικά και πολιτικά αδιέξοδα της ελληνικής κοινωνίας µε αφορµή την πανδηµία.

Αλεξάνδρα Κορωναίου,

Καθηγήτρια κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Κοσµήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών 

Ο Συγγραφέας

Ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ψυχολογία σε µεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, όπου και αναγορεύθηκε διδάκτωρ Κοινωνιολογίας (2008) στο επιστηµονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας. Από το 2016 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ως Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, στο προπτυχιακό πρόγραµµα «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισµό», και από το 2011 εργάζεται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο ως ερευνητής σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα. Έχει διδάξει το µάθηµα «Μορφές σύγχρονης θρησκευτικής βίας» στο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Τµήµα Κοινωνιολογίας) στο πλαίσιο της απόκτησης ακαδηµαϊκής εµπειρίας και έχει εκπονήσει µεταδιδακτορική έρευνα µε θέµα «Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία» (2020). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαµβάνουν την κοινωνιολογία της θρησκείας και της αθεΐας (θρησκευτικές κοινότητες, θρησκευτικές ταυτότητες), την κοινωνιολογία της νεολαίας, τη ριζοσπαστικοποίηση και τις ποιοτικές µεθόδους έρευνας. Είναι µέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.

Στοιχεία βιβλίου

Τίτλος: Θρησκεία και Πανδημία στην Ελληνική Κοινωνία

Συγγραφείς: Αλέξανδρος Σακελλαρίου

Εκδόσεις: iWrite

Τιμή Λιανικής: 12 ευρώ

Σελίδες: 196

Read 93 times

Latest from Super User