Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018 22:49

18°ς ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Written by
1729
18°ς ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

18°ς ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Η Εταιρεία Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου, προκηρύσσει και φέτος, για δέκατη όγδοη κατά σειρά χρονιά, Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (ποίηση, διήγημα, θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι και σατιρικό) 

Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

1) Το θέμα είναι ελεύθερο.

2) Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.

3) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με 1 (ένα) έργο ανά κατηγορία πλην του ποιήματος όπου επιτρέπονται έως 2 (δύο).

4) Το διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες σε διπλό διάστημα, καθώς και το θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι.

5) Τα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα.

6) Η υποβολή τους θα γίνει σε 3 (τρία) αντίγραφα, τα οποία θα φέρουν υποχρεωτικά μόνο το ψευδώνυμο, όπως και ο φάκελος αποστολής τους. Μέσα στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση), ενώ στην εξωτερική όψη και αυτού του φακέλου θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.

7) Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει στις 30 Μαρτίου 2018

8) Τα έργα να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

POST RESTANTE 18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2

Ταχυδρομικό Κατάστημα Γρηγ. Λαμπράκη 18757

Τηλ. 2104315942 – 6948228939

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΛΗ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

 

 

Read 1729 times

Latest from apostaktirio team