Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 17:32

20ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ της Εταιρείας Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου

Written by
953
20ος ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ της Εταιρείας Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου

Η Εταιρεία Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου, προκηρύσσει και φέτος, για εικοστή κατά σειρά χρονιά, Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (ποίηση, διήγημα,   θεατρικό, οδοιπορικό,   δοκίμιο,   παραμύθι   και  σατιρικό)    

Οι  όροι  του διαγωνισμού είναι οι εξής: 

1)Το θέμα είναι ελεύθερο.

2)Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.

3)Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με ένα έργο ανά κατηγορία πλην του ποιήματος όπου επιτρέπονται έως 2 (δύο).

4) Το διήγημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15 σελίδες σε διπλό διάστημα, καθώς και το θεατρικό, οδοιπορικό, δοκίμιο, παραμύθι.

5)Τα έργα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα

6)Η υποβολή τους θα γίνει σε 3 (τρία) αντίγραφα, τα οποία θα φέρουν υποχρεωτικά μόνο το ψευδώνυμο, όπως και ο φάκελος αποστολής τους. Μέσα στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει άλλος σφραγισμένος φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση), ενώ στην εξωτερική όψη και αυτού του φακέλου θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο.

7)Για τα παιδιά και τους εφήβους, η ηλικία να αναγράφεται στην εξωτερική όψη του φακέλου που θα εμπεριέχει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

8) Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει στις 30 Απριλίου 2020

9) Το έργα να αποσταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
POST RESTANTE 18702 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2
Ταχυδρομικό Κατάστημα Γρηγ. Λαμπράκη 18757
Τηλ. 2104315942 & 6948228939 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΣ

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

Read 953 times

Latest from Super User