Σάββατο, 16 Μαϊος 2020 15:22

Διαγωνισμός ποίησης από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου

Written by
492
Διαγωνισμός ποίησης από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου

Διαγωνισμός ποίησης από την Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου 

Τον καθιερωμένο, ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό ποίησης με θέμα «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά» διοργανώνει η Εταιρία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου (ΕΛΣΗ). 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες, Έλληνες ομογενείς και Έλληνες κάτοικοι αλλοδαπής, με εξαίρεση όσους έχουν βραβευθεί και δεν παρήλθε μία τριετία μετά τη βράβευσή τους.

Τα ποιήματα που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό, πρέπει, να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και οι διαγωνιζόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν στον διαγωνισμό ένα ποίημά τους, το οποίο δε θα ξεπερνά τους 30 στίχους. Το ποίημα που θα υποβληθεί στον διαγωνισμό, δεν πρέπει να έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί ή βραβευθεί σε άλλον διαγωνισμό ποίησης.

Το ποίημα πρέπει να αποσταλεί μέχρι τις 15 Ιουνίου 2020 σε τρία δακτυλογραφημένα αντίγραφα, στα οποία θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου. Τα αντίγραφα θα αποσταλούν μέσα σε φάκελο, στον οποίο, στη θέση του αποστολέα, θα αναγράφεται μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζόμενου.

Μέσα σε μεγάλο φάκελο και σε μικρότερο σφραγισμένο (στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά μόνο το ψευδώνυμο του διαγωνιζομένου) θα περιέχονται δακτυλογραφημένα τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου (ψευδώνυμο, τίτλος ποιήματος, όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και e-mail).

Η επιλογή των ποιημάτων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, την οποία θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία και τρεις έπαινοι.

Η τελετή απονομής των βραβείων και των επαίνων θα λάβει χώρα στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της ΕΛΣΗ «Λυρική Παμβώτις», η οποία πραγματοποιείται το τελευταίο Σάββατο του Αυγούστου στο Νησί Ιωαννίνων.

Η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί ο φάκελος με την ένδειξη για τον 20ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης της ΕΛΣΗ, είναι: Σπύρος Εργολάβος, Ταμίας ΕΛΣΗ- Για τον διαγωνισμό ποίησης. Ι. Γούναρη 7– 45444, Ιωάννινα.

 

Read 492 times

Latest from apostaktirio team