Αλμυρά

Δεν έχουμε πλέον, κανένα δικαίωμα

να μιλάμε για Ελπίδα.


Παρά μονάχα, να πράττουμε

Ελπιδοφόρα.


Ανοίχτε πανιά.

Αλμυρή μια Θάλασσα, μας περιμένει...