ΦΟΒΟΣ


Είσαι το λουλούδι που

στην σκέψη

ωριμάζει.


Δροσιά που τʼ άνθη

του  θυμαριού χαϊδεύει.


Είσαι το σκίρτημα της

ψυχής

και ο φόβος του

αγγίγματος.