ΑΦΕΣΗ


Συγχωρώ, όσους με πίκραναν.

Συγχωρώ, όσους δεν με κατάλαβαν.

Συγχωρώ, όσους δεν με δέχτηκαν.

Συγχωρώ, όσους με σχολίασαν.

Συγχωρώ, όσους με κατέκριναν.

Συγχωρώ, όσους με έβλαψαν.

Συγχωρώ, όσους δεν μου έδωσαν.

Συγχωρώ, όσους δεν μου δόθηκαν.

Συγχωρώ, όσους με πιλάτευσαν.

Συγχωρώ, όσους με πρόδωσαν.

Συγχωρώ, όσους με παίδευσαν.


Συγχωρώ και χωρώ κι αναπνέω.

Και ζητώ από τον Ουρανό, από το Θεό...


Να συγχωρεθώ γι’ αυτούς που πίκρανα.

Να συγχωρεθώ για όσους δεν κατάλαβα.

Να συγχωρεθώ για όσους δεν δέχτηκα.

Να συγχωρεθώ για όσους σχολίασα.

Να συγχωρεθώ για όσους κατέκρινα.

Να συγχωρεθώ για όσους εν λόγω ή διανοία έβλαψα.

Να συγχωρεθώ για όσα δεν έδωσα.

Να συγχωρεθώ για όσους πιλάτευσα.

Να συγχωρεθώ για όσους πρόδωσα.

Να συγχωρεθώ για όσους εν λόγω ή διανοία παίδευσα.


Να συγχωρεθώ κι από Σένα.

Και μετά... μετά από την άφεση και τη συγχώρεση

Θα Είμαι Ελεύθερη