Διαγωνισμός CYTA 2011-2012 (Άρθρων, Φωτογραφιών, Μικρής Ταινίας)Διαγωνισμός CYTA 2011-2012 για Νέους Δημοσιογράφους για το Περιβάλλον Πέραν του Διαγωνισμού Άρθρων και Φωτογραφιών από φέτος θα υπάρχει και Διαγωνισμός Μικρής Ταινίας (Βίντεο). Οι συμμετοχές θα είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές (μέχρι 3 άτομα) Η τελική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών στο Διαγωνισμό είναι η 6η Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες:


http://www.cymepa.org.cy