Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 09:21

Δ' Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος από την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Written by
501
Δ' Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος από την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ «Βασίλης Μιχαηλίδης», για το 2024, προκηρύσσει, τον Δ' Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος.

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Διαγωνισμός Ποίησης:

1) Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει μ΄ ένα μόνο ποίημά του, με θέμα (α) 50 χρόνια μετά την τούρκικη εισβολή του 1974 (β) με ελεύθερο θέμα.

2) Το ποίημα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τους 30 στίχους.

3) Το ποίημα θα μπορεί να είναι γραμμένο στην πανελλήνια δημοτική ή στην κυπριακή διάλεκτο και γραμμένο στη γραμματοσειρά ARIAL, σε μέγεθος γραμμάτων 11, απόσταση γραμμών 1,5 εκατοστά.

4)Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει το ποίημά του σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο πάνω δεξιά.

5) Οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να εσωκλείσουν σ’ ένα μεγάλο φάκελο τα τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίτυπα και σε έναν μικρότερο κλειστό φάκελο θα πρέπει να γράψουν τα πλήρη στοιχεία τους, ήτοι: Ονοματεπώνυμο, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησαν.

6) Όλοι ή όσες θα συμμετάσχουν θα πρέπει, πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, ν΄ αποστείλουν το φάκελο ταχυδρομικά με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στο όνομα και στα γραφεία της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» Ταχ. Κιβ. 53564, 3303, Λεμεσός, Κύπρος και στη θέση του αποστολέα, να αναγράψουν: Για τον διαγωνισμό και να σημειώσουν μόνο το ψευδώνυμο.

Τα απεσταλμένα ποιήματα δεν θα επιστραφούν και μετά από το διαγωνισμό, όσα δεν θα προκριθούν, θα καταστραφούν μαζί με τους φακέλους με όλα τα προσωπικά τους στοιχεία.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2023.

Η τελική φάση του διαγωνισμού και η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο της Λεμεσού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» θα ενημερώσει ατομικά μόνο όσους από τους διαγωνιζόμενους προκριθούν από την επιτροπή για να συμμετάσχουν στην τελική φάση, στην οποία θα τους απονεμηθούν τα τιμητικά διπλώματα και θα απαγγείλουν οι ίδιοι τα ποιήματά τους. Τα δε βραβευμένα ποιήματα, τιμητικά, θα δημοσιευτούν στο λογοτεχνικό περιοδικό «Ανεράδα», λογοτεχνικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης»

Ο διαγωνισμός αφορά ενήλικες. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ούτε μέλη της κριτικής επιτροπής.

Διαγωνισμός Διηγήματος:

1) Κάθε διαγωνιζόμενος έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει μ’ ένα μόνο διήγημα με ελεύθερο θέμα: (α) 50 χρόνια μετά την τούρκικη εισβολή του 1974 (β)  με ελεύθερο θέμα.

2) Το διήγημα θα πρέπει να είναι αδημοσίευτο και να μην υπερβαίνει τις 2000 λέξεις.

3) Το διήγημα θα πρέπει να είναι γραμμένο στη γραμματοσειρά ARIAL, σε μέγεθος γραμμάτων 11, αυστηρά σε απόσταση γραμμών 1.5 εκατοστά και στην πανελλήνια δημοτική.

4) Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει το διήγημά του σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο πάνω δεξιά.

5) Οι διαγωνιζόμενοι, θα πρέπει να εσωκλείσουν σ’ ένα μεγάλο φάκελο τα τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίτυπα και σ’ έναν μικρότερο κλειστό φάκελο θα πρέπει να εσωκλείσουν τα πλήρη στοιχεία τους ήτοι: Ονοματεπώνυμο, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), ηλεκτρονική διεύθυνση, τον τίτλο του έργου και το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησαν.

6) Οι συμμετέχοντες, πριν από την καθορισμένη ημερομηνία, θα πρέπει να αποστείλουν τον φάκελο ταχυδρομικά με απλή επιστολή και όχι συστημένη, στο όνομα και στα γραφεία της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» Ταχ. Κιβ. 53564, 3303, Λεμεσός, Κύπρος και στη θέση του αποστολέα, να γράψουν: Για τον διαγωνισμό και να σημειώσουν μόνο το ψευδώνυμό τους.

Τα απεσταλμένα διηγήματα δεν θα επιστραφούν και μετά από το διαγωνισμό, όσα δεν θα προκριθούν, θα καταστραφούν μαζί με τους φακέλους των προσωπικών τους στοιχείων.

Τελευταία ημερομηνία αποστολής των έργων ορίζεται η 15η Ιουλίου 2023.

Η τελική φάση του διαγωνισμού και η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Δημοτικό Μέγαρο της Λεμεσού, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» θα ενημερώσει ατομικά μόνο όσους από τους διαγωνιζόμενους προκριθούν από την επιτροπή για να συμμετάσχουν στην τελική φάση, στην οποία θα τους απονεμηθούν τα τιμητικά διπλώματα.

Τα δε βραβευμένα έργα θα δημοσιευτούν στο λογοτεχνικό περιοδικό «Ανεράδα», λογοτεχνικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης».

Ο διαγωνισμός αφορά ενήλικες. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ούτε μέλη της κριτικής επιτροπής.

 

 

Read 501 times

Latest from apostaktirio team