Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 06:32

Νικολό Μακιαβέλι και House of Cards – Μία σύγχρονη εκδοχή του Ηγεμόνα του Παναγιώτη Δήμου

Written by
119
Νικολό Μακιαβέλι και House of Cards – Μία σύγχρονη εκδοχή του Ηγεμόνα του Παναγιώτη Δήμου

Νικολό Μακιαβέλι και House of Cards – Μία σύγχρονη εκδοχή του Ηγεμόνα του Παναγιώτη Δήμου

Το παρόν σύγγραµµα χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος, ο χαρακτήρας του Ηγεµόνα του Niccolò Machiavelli µετουσιώνεται σε ζωή µέσα από τις περιπέτειες του Frank Underwood, ενός τηλεοπτικού χαρακτήρα, ο οποίος, ως πολιτικός, ψάχνει µε διάφορους τρόπους να ανεγερθεί στην εξουσία. Στόχος του πρώτου µέρους είναι να αποδείξει πως το κυνήγι της εξουσίας από τον τηλεοπτικό χαρακτήρα, γίνεται µε βάση το εγχειρίδιο του Machiavelli και πως ο Ηγεµόνας δεν είναι µόνο µια φιλοσοφική έννοια, αλλά ένας χαρακτήρας που υπάρχει και στην πραγµατική ζωή.

Όσον αφορά στο δεύτερο µέρος, γίνεται αναφορά στον Niccolò Machiavelli και τον χαρακτήρα του ηγεµόνα που περιγράφει ο Ιταλός πολιτικός φιλόσοφος. Γίνεται σύγκριση µε προγενέστερους πολιτικούς φιλοσόφους και αναλύεται ενδελεχώς η έννοια του κλασικού ρεαλισµού στην πολιτική φιλοσοφία και τις διεθνείς σχέσεις.

Το βιβλίο απευθύνεται σαφώς σε εκείνους που θέλουν να ασχοληθούν µε τη µελέτη της πολιτικής φιλοσοφίας και, συγκεκριµένα, µε εκείνο το ρεύµα του κλασικού ρεαλισµού. Είναι ένα κείµενο που κάνει έναν σαφή διαχωρισµό του κλασικού ρεαλισµού από τα υπόλοιπα ρεύµατα και τονίζει τη σηµαντικότητα του ατόµου ή και του κράτους ανάµεσα στους υπόλοιπους µνηστήρες της εξουσίας ή και του διεθνούς συστήµατος αντίστοιχα.

Ο Παναγιώτης Δήµος γεννήθηκε στα Τρίκαλα, στις 20 Ιουνίου του 1996, και είναι απόφοιτος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πολιτικών Σπουδών και Διπλωµατίας) του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Είναι αρθρογράφος, ενώ το ερευνητικό πεδίο του είναι οι διεθνείς σχέσεις, η εξωτερική πολιτική, η πολιτική θεωρία και φιλοσοφία.

 

Read 119 times

Latest from apostaktirio team