Πρώτη Πανελλήνια δημοσίευση διαγωνισμού από το apostaktirio.gr....

 


Προκήρυξη

Ποιητικού Διαγωνισμού

Αεροπορικού περιεχομένου


Η Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος προκηρύσσει Ποιητικό Διαγωνισμό Αεροπορικού περιεχομένου. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ποιητές απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και μαθητές των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών της Πολεμικής Αεροπορίας, του Στράτου και του Ναυτικού.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Τα προς διαγωνισμό ποιήματα αεροπορικού περιεχομένου να είναι μέχρι τριάντα (30) στίχους, σε έμμετρη ή ελεύθερη μορφή (τεχνοτροπία).
2. Να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα σε εφημερίδες, περιοδικά, λογοτεχνικά περιοδικά κ.λπ.
3. Να υποβληθούν σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίγραφα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγραφεί στο επάνω δεξιό μέρος του κειμένου και όχι στο τέλος. Τα πραγματικά στοιχεία του δημιουργού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) να κλειστούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του να αναγραφεί το ψευδώνυμο.
4. Τα πέντε (5) αντίτυπα του ποιήματος και ο μικρός φάκελος να σταλούν (απλή επιστολή, όχι συστημένη) στη διεύθυνση: Α.ΑΚ.Ε. Λυκούργου 9, Τ.Κ. 105 51 Αθήνα, στο δε επάνω αριστερό μέρος του φακέλου αποστολής των να αναγραφεί το ψευδώνυμο του αποστολέα διαγωνιζόμενου.
5. Ημερομηνία υποβολής μέχρι 15-4-2013. Θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
6. Τα υποβαλλόμενα ποιήματα δεν θα επιστραφούν, όσα δεν διακριθούν θα καταστραφούν για ευνόητους λόγους.
7. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την 22α Μαΐου 2013 και ώρα 18.00 στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ), μετά το πέρας της ετήσιας ημερίδας της Α.ΑΚ.Ε., την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και οι διαγωνισθέντες.
8.
Τα Μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.9. Η κρίση της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από λογοτέχνες, ποιητές και ανθρώπους των γραμμάτων είναι αμετάκλητος.
10. Θα δοθούν τρία βραβεία (Α,Β,Γ) και τρεις έπαινοι (Α,Β,Γ).
11. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά προκειμένου να παρευρεθούν για την απονομή και παραλαβή των βραβείων.
12. Τα βραβευμένα ποιήματα και των τριών κατηγοριών θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα της Α.ΑΚ.Ε. «Αεροπορική Ιδέα», η οποία και θα αποσταλεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
13. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην αποσταλούν μαζί με το διαγωνιζόμενο ποίημα, βιογραφικό του συμμετέχοντα ούτε επιστολή προς τα μέλη του Δ.Σ. της Α.ΑΚ.Ε. ή οποιοδήποτε έγγραφο που θα αποδεικνύει την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου. Φάκελοι που θα περιέχουν τα προαναφερόμενα θα καταστρέφονται άμεσα και δεν θα υπόκεινται στη διαδικασία βαθμολόγησης από την κριτική επιτροπή.
14. Η συμμετοχή στον ποιητικό διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των παραπάνω όρων.
15. Διευκρινιστικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στο τηλ.: 210 3228990 από ώρα 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

 


Ο Πρόεδρος                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚ. ΝΟΚΑΣ                                                                ΒΑΣ. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ

Απτχος (Ι) ε.α.  - ---------------------------------------- Απτχος(Ι) ε.α.

πρώην Δήμαρχος Λεύκτρων                                                Επίτιμος Αρχηγός ΑΤΑ