ΟΧΙ άλλα Λόγια


Πρέπει να …

Αύριο να…

Χρειάζεται να…

Είναι ανάγκη να…

Κρίνεται απαραίτητο να…

Είναι επείγον να…

Είναι αναγκαίο να…

Ωραία τα πάμε,ωραία τα σχεδιάσαμε.

Και τώρα ας τα κάνουμε!